Szanowni Państwo!

Inicjatywa Mosty jest skierowana do osób starszych i samotnych.

Jesteśmy łącznikiem pomiędzy seniorami, którzy mają różnorodne potrzeby a wolontariuszami, którzy chcą się podzielić swoimi  umiejętnościami i kompetencjami.

Nie zastępujemy pomocy socjalnej. Umożliwiamy spotkanie międzypokoleniowe i wymianę doświadczeń.

Jeśli znają Państwo osobę starszą, która potrzebuje pomocy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Kompetencji z siedzibą w Warszawie przy ul. Reja 4, 02-053. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia i udziału Wolontariusza lub Seniora w Projekcie „Mosty – Inicjatywa dla Seniorów” oraz dla celów wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest wymagane przez Administratora w celu przyjęcia zgłoszenia oraz umożliwienia udziału w Projekcie i traktowane jest jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w ww. celu. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne oraz świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji Projektu. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres udziału osoby w Projekcie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu , a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. Kontakt z Administratorem w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: info@mosty.waw.pl lub listownie: ul. Reja 4, 02-053 Warszawa.

Close Menu